1. HOME
  2. News
  3. Hirotaka Komasa, Hidetomo Omizu, Tsuyoshi Yoshioka, and Kiminori Tanaka became partners.